Kylä ja kyläläiset

Hauholla on virallisten dokumenttien mukaan yli 40 kylää! Hankalan, Juntulan ja Kokkilan kylät sijaitsevat vajaa 10 km kirkonkylältä kaakkoon (kylän keskuksena pidetään tässä kartassa olevan Kirkkovainiontien ja Juntulantien risteystä). 1.1. 2009 Hauhon kunta liitettiin Hämeenlinna kaupunkiin ja niin myös Hankalan, Juntulan ja Kokkilan kylät ovat nykyään osa Hämeenlinnaa.

Kokkila rajoittuu pohjoisessa Sotjalan kylään, etelässä Eteläisiin, ja lännessä Tuittulaan. Jos kylästä ajetaan itään päin, Poutun kankaan yli, tullaan pian entisenTuuloksen kunnan puolelle.

Kokkilan läpi kulki jo keskiajalla yksi sen ajan valtaväylistä, Ylinen Viipurintie. Tämän historiallisesti merkittävän uran tunnusmerkiksi Kokkilalaiset pystyttivät vuonna 2002 upean virstanpylvään. Nykyisin Kokkilan liikenneyhteydet ovat vieläkin paremmat. Kylän pohjoisreunaa viistää Tampereelle ja Lahteen menevä 12-tie, etelässä kulkee Hämeenlinnan ja Lahden välinen valtatie 10.

Kumpuileva metsämaasto lukuisine polkuineen, useat pienet järvet ja lammet sekä kylän läpi kulkeva, hiihtoreitti tarjoavat kokkilalaisille mainiot ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Ulkoilumahdollisuuksien parantamiseksi kokkilalaiset rakensivat vuonna 2002 entisten kylämylläreiden tontille, nyt kyläläisten yhteisesti omistamalle maalle, ja iloisesti solisevan puron äärelle jykevän hirsikodan, joka palvelee patikoijia ja hiihtäjiä vuoden ympäri. Kodassa pysähtyy vuosittain satoja ihmisiä; eväitä syömään ja makkaroita paistamaan. Kota toimii myös kyläläisten monien yhteisten aktiviteettien pitopaikkana ja oivallisena levähdyspisteenä kirkonkylän ja Eteläisten välillä hiihtäville kuntoilijoille.

Akkijärven rannalla sijaitsee Lasten Kesä ry:n omistama lomakeskus Akkimaa, jossa sadat lapset vuosittain viettävät osan kesälomastaan.

Kokkilassa asuu ja kylää pitää kotinaan runsaat 130 kokkilalaista. Vakinaisten asukkaiden lisäksi Kokkilalaiset mieluusti laskevat kyläläisiksi myös lukuisat kesäasukkaat. Hankalan-Kokkilan-Juntulan kylien alueella on yhteensä noin 160 savua, joista vajaat 60 lämpiää myös talviaikaan.

Maa- ja metsätalous, sekä siihen liittyvät sivuelinkeinot muodostavat Kokkilan talouden rungon. Kylällä on kymmenkunta varsinaista maatilaa; karjaa on vielä kahdella tilalla. Tämän lisäksi on kymmeniä maataloustuotantoa sivutoimisesti harjoittavia taloja.

Kylän ulkopuolelta elantonsa saavat kulkevat kirkolle, kantakaupunkiin tai naapurikuntiin töihin. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat töissäkäymisen jopa pääkaupunkiseudulla asti. Tietoliikenneyhteyksien nopean kehittymisen myötä myös etätyö on viime vuosina yleistynyt.

Kokkilan kylä on saanut myös julkista tunnustusta aktiivisuudestaan. Hämeenlinnan Kylät- ja korttelit projekti valitsi vuonna 2009 Kokkilan yhdeksi kuudesta asukasyhteisöstä, joiden rakennetta, elämää ja tulevaisuuden suunnitelmia laajentuneen kaupungin päättäjät selvittävät yhdessä HAMK:in kanssa. Aikaisemmista huomionosoituksista kertovat mm. "Häme kauniiksi ja toimivaksi" kunniakirja sekä todistus kunnan laturetken ansiokkaasta tukemisesta.