Ilmoitus

OSAKASKUNNAN KALASTUSÄÄNNÖT

KALASTUSSÄÄNNÖT 2019
1. Päätettiin kalastuslupien myöntämisperusteet vuodelle 2019.
Osakkaat ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvat 4 yksikköä.
Ulkopuolisille myydään kalenterivuodeksi vapakalastuslupa, joka oikeuttaa uistimen,
heittouistimen ja perhon käyttöön.
2. Päätettiin lupamaksut vuodelle 2019 :
Pyydysmerkit 3 €/yksikkö
Ravustuslupa 2 €/merta, enintään 10 mertaa/ruokakunta
Vapakalastuslupa 10 €/vuosi
Ryhmälupa hengeltä vuorokaudessa 0,50 €/ vähintään 10 €
. Valittiin KALASTUSLUPIEN MYYJÄKSI RISTO OILA koko osakaskunnan alueella.p.050-3238101.
8. Päätettiin, että uusien pyydysmerkkien on oltava pyydyksissä 1.5.2019 alkaen.
9. Päätettiin pyydysmerkkien luovuttamisesta toiselle: Kylässä muutoin kuin tilapäisesti
asuville myönnettyjen merkkien luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty. Osakkaiden on
ilmoitettava merkkiensä luovuttamisesta hoitokunnalle.
10. Päätettiin pyydys- ja pyyntirajoituksista seuraavasti:
4 merkkiä/ruokakunta
Verkko = 3 merkkiä
Katiska = 1 merkki
Verkkokalastus sallittu 1.6.2019 alkaen
Rysäkalastus kielletty
Ravustus sallittu kaikissa järvissä
Rapumerta = 1 rapumerkki, enintään 10 merkkiä/ruokakunta
Verkon pienin silmäkoko on 40 mm, suurin korkeus 2 m ja suurin pituus 30 m.
. Osakaskunnan hoitokunta: 2019.
Varsinainen jäsen: henkilökohtainen varamies:
Juhani Karvinen, Jukka Pietilä,
Esko Mörsky, Kaarina Karvinen,
Simo Nikula, Kalle Tapola,
Markku Rantti, Jukka Laatio,
Hoitokunnan kokoonkutsujaksi valittiin Simo Nikula.
6. Annettiin valtuutus kalastuksenvalvojille tehtäviensä hoitamiseen:
Valvojat ovat Akkijärvellä Jussi Karvinen ja Markku Baclund, Kokkilassa Esko Lahtinen, Risto
Oila ja Markku Paloheimo, Juntulassa Matti Tapola ja Kalle Tapola.