Ilmoitus

OSAKASKUNNAN KALASTUSÄÄNNÖT

KALASTUSSÄÄNNÖT 2022

1.Päätettiin kalastuslupien myöntämisperusteet vuodelle 2022.
Osakkaat ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvat 4 yksikköä.
Ulkopuolisille myydään kalenterivuodeksi vapakalastuslupa, joka oikeuttaa uistimen, heittouistimen ja perhon käyttöön.

2.Päätettiin lupamaksut vuodelle 2022:
Pyydysmerkit 3 €/yksikkö
Ravustuslupa 2 €/merta, enintään 10 mertaa/ruokakunta
Vapakalastuslupa 10 €/vuosi
Pilkki kilpalupa hengeltä vuorokaudessa 0,50 €/ vähintään 10 €(ulkopuoliset)

3.Päätettiin toimihenkilöiden palkkiot:
Kalastuksenvalvojat saavat pitää itsellään takavarikoiduista pyydyksistä saadut osakaskunnalle kuuluvat kalat

4.Käsiteltiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Kalastuksenvalvojat pyydettiin raportoimaan kalastuksen tilanteesta hoitokunnalle, joka kirjaa tapahtuneen toimintakertomukseen.

5. Osakaskunnan hoitokunta: 2022.
Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varamies:
Juhani Karvinen, Jukka Pietilä,
Esko Mörsky, siht. Kaarina Karvinen,
Simo Nikula,Pj. Kalle Tapola,
Markku Rantti, Jukka Laatio,
Hoitokunnan kokoonkutsujaksi valittiin Simo Nikula.

6.Annettiin valtuutus kalastuksenvalvojille tehtäviensä hoitamiseen:
Valvojat ovat Akkijärvellä Juhani Karvinen ja Markku Baclund, Kokkilassa Esko Lahtinen ja Markku Paloheimo, Juntulassa Matti Tapola ja Kalle Tapola.

7.Valittiin kalastuslupien myyjiksi Heta Keskitalo ja Juhani Karvinen koko osakaskunnan vesialueella.

8.Päätettiin, että uusien pyydysmerkkien on oltava pyydyksissä 1.5.2022 alkaen.

9.Päätettiin pyydysmerkkien luovuttamisesta toiselle: Kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville myönnettyjen merkkien luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty. Osakkaiden on ilmoitettava merkkiensä luovuttamisesta hoitokunnalle.

10.Päätettiin pyydys- ja pyyntirajoituksista seuraavasti:
4 merkkiä/ruokakunta
Verkko = 3 merkkiä
Katiska = 1 merkki
Verkkokalastus sallittu 1.6.2022 alkaen
Rysäkalastus kielletty